ÜRETİM, DİL FELSESİ VE DİLİN DİRENİŞİ
Permalink

ÜRETİM, DİL FELSESİ VE DİLİN DİRENİŞİ

Dilin tarihi, düşüncenin tarihi kadar eskiye dayanır. Bu yüzdendir ki, dile ilişkin pek çok düşünür ve filozof görüş belirtmiş ve felsefe yapmıştır. Dilin, yalnızca insana özgü bir yetenek…

Devamını oku →

GEZİ’DEN 15-16 HAZİRAN’A DİRENİŞ GÜNLERİ
Permalink

GEZİ’DEN 15-16 HAZİRAN’A DİRENİŞ GÜNLERİ

  Haziran denilince akla kavga, ayaklanma, barikat, hüzün-kaybettiklerimiz ve ille de direniş gelir.Tarihin sarı yaprakları içinde bir yaşam olup fışkırır DİRENİŞ.Bazen artık ideolojiler öldü,sınıflar mücadelesi müzayede salonlarına kaldırıldı…

Devamını oku →

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK VE SAVAŞ
Permalink

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK VE SAVAŞ

  Millet ve milliyetçilik konusu çok geniş bir konudur. Bu nedenle, bu yazıda, millet olgusundan çok, milliyetçilik ideolojisi çok kısa ve genel bir teorik-felsefi çerçeve içinde sunulacaktır.[i]Bu makale,…

Devamını oku →

KOMÜNALİTE VE ALEVİLİK
Permalink

KOMÜNALİTE VE ALEVİLİK

Tarih, devletli toplumların tarihi olarak görülür ve yazılır. Tarihin birde yazılmayan yönü vardır. Yani devletsiz toplumların tarihi. Yani komünalitenin, komünün tarihi… Ve bu tarih insanlığın bilinen tarihinden, çok…

Devamını oku →

DEVRİMCİ İDEOLOJİLERİN ENGELİ: POSTMODERN FELSEFE
Permalink

DEVRİMCİ İDEOLOJİLERİN ENGELİ: POSTMODERN FELSEFE

    ‘Asıl hedef Marksizm’dir. Çünkü söz konusu olan şey, yeni bir ideoloji yaratarak, Marx’a karşı burjuvazinin son bir barikat oluşturmasıdır’ J.P. Sartre Giriş Felsefi görüşler gökten zembille…

Devamını oku →

İLK TOPLUM BİLİMCİSİ ve SOSYALİST  SAİNT SİMON
Permalink

İLK TOPLUM BİLİMCİSİ ve SOSYALİST SAİNT SİMON

Neden Saint-Simon? Bu sorunun cevabını Cemil Meriç’[i]den dinleyelim. ‘Saint-Simon’un, Feuerbach’ın ve Hegel’in’ olmadığı yerde Marx’ın tek bahsi anlaşılamaz. Düşünce bir bütündür.’[ii]  Marx’ı anlamak bir ön birikimi gerektirir. Toplumsal…

Devamını oku →

AUGUST COMTE KİMDİR? POZİTİVİZM NEDİR?
Permalink

AUGUST COMTE KİMDİR? POZİTİVİZM NEDİR?

Marksizm’e karşı yöneltilmiş eleştirilerden biri, Marksizm’in kendisini pozitivizmden kurtaramadığı şeklindedir. Pozitivizm gerek 19. yüzyılın gerekse 20. yüzyılın en etkili felsefi sistemlerinden birisi olmuştur. Dolayısıyla Marksizm ile pozitivizm arasındaki…

Devamını oku →

ADORNO-HORKHEİMER-MARCUSE ÜÇGENİNDE: ELEŞTİREL KURAM
Permalink

ADORNO-HORKHEİMER-MARCUSE ÜÇGENİNDE: ELEŞTİREL KURAM

“ Frankfurt Okulu” denilince akla gelen temel adlardan biri Teodor Adorno’dur. Adorno, maceralı değilse bile ilginç bir hayata sahipti. Babası Yahudi bir şarap tüccarı, annesi Cenovalı kariyeri olan…

Devamını oku →

Aydınlanma ve Din
Permalink

Aydınlanma ve Din

  Dinin modern eleştirisi, Aydınlanma ile başlar. Aydınlanma hareketi ise ilkin Hollanda ve İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Fransa’da din-karşıtı ve Kilise düşmanlığı biçimine bürünürken, Almanya’da ise esas olarak teolojinin…

Devamını oku →

Postmodernizmin Fikir Babası:Nietzsche
Permalink

Postmodernizmin Fikir Babası:Nietzsche

  ‘Nietzsche, pratikte hem efendilere hem de kölelere hizmet edecek, ancak yalnızca efendilere yararlı olacak düşünceler ileri sürmektedir’                                        Georg Lukacs Postmodern düşünürlerin çoğunluğu Nietzsche’yi kendilerine referans alırlar.…

Devamını oku →

  • 1
  • 2